Nyhet

ENOVA-støtte

ENOVA-støtte

Solcelleanlegg, små vindturbiner og små vannturbiner.

 

Hentet fra Enova:

Med inntil 20 kWp får du inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

 

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. 

Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. 

 

Strømmen du selv ikke bruker kan selges til strømselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

 

Solcelleanlegg egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.
  • Kan etablere en plusskundeavtale (tilknytnings- og nettleieavtale) med ditt nettselskap.
  • Har en strømleverandør som vil kjøpe strømmen du produserer og ikke bruker selv. 
  • Har en bolig med fasade som egner seg godt for solceller. 
  • Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

 

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader.

Du kan også få støtte til solceller til din fritidsbolig. 

 

Vindturbiner støttes på lik linje med solceller for boligeiere. Men hvis du en gang har fått tilskudd til solceller, kan du ikke senere søke tilskudd til vind- eller vannturbiner til samme adresse, da alle tre tiltakene er strømproduksjon og søkes under samme tiltak.

 

Under forutsetning at du inngår plusskundeavtale for levering av overskuddsproduksjon av strøm til nettet, støttes el-produksjon i privateide boliger og fritidsboliger.  

Tiltaket støttes med 35% av totale kostnader, med et fastbeløp på 7 500 kr + 2 000 kr pr. kW installert effekt for opptil 20 kWp. 

  • Likevel begrenses støtten til maks 35% av kostnader

 

Link til kriterier for støtte til solceller, kjøpsveileder og søknadssiden finner du her:

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/el-produksjon-/

Etter gjennomføring rapporteres tiltaket her: https://tilskudd.enova.no/Tiltak/12

 

Statsforetaket Enova gir tilskudd til energisparende tiltak. Etter at strømprisen eksploderte, har Enova merket en kraftig vekst i antall søknader fra Bergen og resten av landet.

– Vi opplever en sterk økning i interessen, spesielt for støtte til solceller, bekrefter pressesjef Eiliv Flakne i Enova.

Så mange bergensere søkte Enova om solcellestøtte:

  • 2022: 158.
  • 2021: 29.
  • 2020: 51.

 

Solceller var det mest populære Enova-tiltaket blant bergenske huseiere i fjor. Deretter fulgte støtte til smart varmtvannsbereder (136) og balansert ventilasjon (140).

 

I løpet av det siste året har nesten 200.000 norske boligeiere undersøkt muligheten for å legge solceller på taket sitt, og mottatt tilbud om installering fra solcelleselskaper.

– De siste årene har nordmenn virkelig fått opp øynene og vi ser en voldsom interesse. Med forventning om vedvarende høye strømpriser i mange år fremover, er det muligheter for å spare gode penger.

 

Et solcelleanlegg har en levetid på 30 år. Om strømprisene vi har sett det siste året fortsetter, vil et gjennomsnittsanlegg bli tjent inn på under 11 år. 

Du får da gratis strøm fra anlegget verdt 350.000 kroner i resten av levetiden, altså en pengemaskin som nærmest trykker penger for deg 😊.

 

– Å installere solceller privat blir med andre ord bare mer og mer lønnsomt.

Engangsstøtten fra Enova gis etter at anlegget er montert. Hvor høyt dette bidraget er kommer an på størrelsen på anlegget, men kan ligge på mellom 7500 og 47.500 kroner.

 

Sjekk om din bolig kan ha solceller HER

Det er også mulig å søke tilskudd fra Enova til små (mikro) vindturbiner til boligen din.