Fornybar Energi

Alle småøyene langs norgeskysten ligger perfekt topografisk til med et potensiale til å hente ut mye energi ved å installere småskala vindturbiner på f.eks. eksisterende bygningstak.

Slike enkle tiltak vil gjøre øyene mer populær. Estetisk vil mange oppleve disse som attraktive og spennende.

Småskala vertikale vindturbiner (dvs. at akslingen er vertikal) tar lite plass, støyer lite, og er langt mer fuglevennlige enn horisontale vind-mastodonter som myndighetene har blitt så ufortjent glade i.

Vertikale Turbiner

Ecoteknologi AS har studert kysten vår og finner vindrose data som viser gode forhold for slik egenproduksjon og det med relativt høy virkningsgrad. I hvert fall mye bedre sammenlignet med tradisjonelle mastodonter.

Siden småskala vindturbiner ikke er ruvende og kan stå forholdsvis tett sammen bør det gi grunnlag for relativt høy års-virkningsgrad og stort produksjonsoverskudd for kommunen samlet sett. Som eksempel har vi funnet data som tilsier at øykommunen Fedje i vinterhalvåret, når strømmen er dyrest, ved et månedssnitt på 8,1 ms (1307 Fedje) blir månedsgevinsten 1 000 kWt. fra ett stk. 3 kW vindturbin. Installerer man tre slike turbiner gir det i volum nok strøm til en standard enebolig. Dog ikke som stabil strømforsyning, men som i perioder også kan selges på nettet til spotpris eller brukes som «dumpload». F.eks. en varmeovn/annet i huset.

Mulighetene som en slik øykommune besitter er store og det krever kun små tiltak for å kunne gjennomføres.

vertical-turbin

Noen fordeler

  • Støyer ikke (50 dBA ved 12 m/s)
  • Kortreist fornybar strømproduksjon på øya gjør den «grønnere»
  • Mulig å utnytte uutnyttet takareal og dermed spare naturtomt
  • Godt bidrag til skoleundervisning ved ekskursjoner
  • Ved et månedssnitt på 8,1 ms (1307 Fedje) blir effektuttaket 1000 kWt. 3 stk. slike gir nok strøm til en standard enebolig. Dog ikke som stabil strømforsyning, men som i perioder kan selges på nettet til spotpris eller «dumpload», som f.eks. en varmeovn/annet i huset
  • Billig og enkelt å montere
  • Fungerer som «fugleskremsel» og holder taket fritt for måseskit
  • Lang levetid gir god lønnsomhet, enkle å vedlikeholde
  • Estetisk attraktive og visningsverdige
  • Gir lokale el-entreprenører og blikkenslagere økt arbeidsmarked

Turbineffektivitet

En privat småskala vindturbin skaper elektrisitet til alle formål. Den samlede elektrisitetsproduksjonen til en vindturbin avhenger av flere forskjellige faktorer, der mange kan påvirkes av hvor systemet er plassert. Det vil si at det ikke bare betyr noe for hvilken effekt turbinen din har, men hvor effektiv den er til å trekke ut energien fra vinden og konvertere den til elektrisk energi. Det er derfor viktig å karakterisere og forstå de ulike årsakene til effektivitet og hvordan de
kan forbedres.

Hvordan få mest mulig ut av vinden

Du kan ikke kontrollere hvordan vinden blåser til enhver tid, så det kan vi ikke gjøre noe med. Det er imidlertid verdt å merke seg at jo mer laminær strømning det er i vinden (vitenskapelig navn for en jevn luftstrøm), desto bedre er effekten av konverteringen av vindens kinetiske energi til den roterende energien i turbinbladene.

Kaotisk vind virvler rundt uforutsigbart. Innenfor vindstrømmen kan den skyve bakover eller sidelengs og forårsake motsatte krefter påført turbinbladene. Det kan derfor være lurt å se på omgivelsen rundt og på selve bygningen hvordan vinden vil kunne oppføre seg. Hindring av strømmen, som trær, bygninger eller andre vindturbiner, vil kunne føre til en økning i turbulent strømning som treffer turbinen. Når du installerer turbinen din, skal du derfor montere den i et så åpent område, som mulig, med minimale nærliggende hindringer.

Frontskyv vinge

Et eksempel på et blad av frontskyv vinge er en ECOTEK Alta-turbin. Denne typen turbin har et ‘C’-formet blad og er avhengig av at vinden direkte ‘skyver’ på turbinbladene for å snurre dem.

Ettersom to blader (en på hver side av turbinen) blir presset av vinden til enhver tid, jobber ett av bladene mot rotasjonen av turbinen. C-formen på bladet sikrer mer bredsidet bladoverflate som er påvirket av vinden og derfor fanger alltid ett av bladene mer vind og presses hardere, og overskuddsenergien skaper rotasjon. Turbiner av frontskyv vinge har lavere oppstarts hastighet og snurrer derfor oftere og villigere enn turbiner av løftetype (propell).

Hvorfor velge Ecoteknologi?

Vi har klare verdier og normative retningslinjer. Vår logo og firmanavn gjenspeiler disse normene, og hver av dem står grunnfast alene.

Våre produkter og løsninger vil også tilfredstille EU's taksonomiplatform til bærekraftig grønn finansiering.

3216 - Forest-01

Økologi

Våre produkter skal ikke gjøre skade på organismer eller miljøet.

3223 - Verticle Vindmolle-01

Fornybar Energi

Vi skal omgå produkter som, så langt som mulig: gjenbruk, konvertering av energi fra naturen, bruke så lite energi som mulig som gir overskudd til andre som trenger det.

3228 - Eco friendly House-01

Design

Våre produkter skal ha attraktivt design, jobbe optimalt, være rettidig og skape en balanse mellom tidligere og ny teknologi.

3216 - Economy-01

Økonomi

Våre produkter og tjenester skal gi både kunde og miljø økonomisk gevinst.

3232 - Eco friendly-01

Miljøvennlig

Våre produkter vil ikke forurense, men skape pluss for både naturen og for de som investerer i dem. Dette gjelder også EUs taksonomi retningslinjer.

3226 - Eco Ergo-02-02

Ergonomi

Våre produkter skal være lette og enkle å håndtere, enkle og tidsbesparende å installere, lett å vedlikeholde.

Våre referanser

I listen under finner du noen av våre fornøyde kunder.

Fremtiden er fornybar

Både vi, og verden for øvrig, har fokus på fremtidsrettede løsninger som er gjenbrukbare. Vi vil bidra til et godt økologisk bærekraftig samfunn hvor alle kjente hensyn til våre felles og private omgivelser tas med i betraktning.