Vekstlys for havbruk

Kunstig lyssetting gjøres med moderne LED lyskilder og fisken kan «lures» til å tro at det er årets lyseste dag, (f.eks. 21. Juni) hver eneste dag for å unngå at den går i kjønnsmodning. I dag vet vi at med riktige linser, rett fargevalg CCT (korrelert fargetemperatur i Kelvin), reint vann, vanntemperatur, god sirkulasjon, modulerende oksygen gehalt, UV-filter, trommel filter, andre filtre, biomassetetthet og et godt kalibrert lys vil fisken kunne få best mulige levevilkår.

Har den gode forhold vil også riktig tilsatt fòr bli en viktig trivsels– og velferdsfaktor. Ved riktig belysning vil fisk få like forhold, jevnere levekår og i større grad vokse seg jevnstore. Forskjellen kan fort bli prosentvis forbedring og betydelig økt inntjening ved jevnere og raskere vekst, mindre behov for sortering på størrelse, redusert stress og dødelighet og ikke minst raskere salgsvolum.

Våre armaturer

Armaturer leveres med anbefalt/ønsket fargetemperatur i området 3000K-6500K. Oftest er det 4000K eller 5000K som er ønsket fra røkter. Lysstyring varierer fra anlegg til anlegg. Røkter bestemmer hvilket lysstyringssystem de vil benytte og armaturer leveres fra fabrikk med driver tilpasset behov. DALI driver dropper f.eks. ved ca. 8%, noe som oftest ikke er tilrådelig. Ved behov for dimming ned til 1% benyttes derfor 0-10V flimmerfri MW driver (ingen blink). I tilfeller hvor røkter ønsker dimming helt ned til 0,1% må det benyttes f.eks. en DalcNet 1248/0-10V som kobles i en egen IP-gradert koblingsboks pr. armatur.

Lysmengde

Nødvendige justeringer

3 lux tilsvarer så å si lyset fra fullmåne (1-2 lux = 0,017-0,033 qmol) og er veldig lavt. Gjennomsnitt lysmengde basert på et representativt antall målinger i trinnvise dybder er en vanskelig oppgave som vil gi varierende lysmålinger målt på samme sted grunnet fiskens bevegelser, biologisk massedensitet, humusdensitet, tilvekst groing på karvegger/-bunn som reduserer refleksjonsverdier, fargetemperatur på lyskilden, med mer.

5-10 qmol/m2/s tilsvarer 60-120 lux. Eventuelle målingskrav bør derfor være ved
A) helt nyvasket kar og humusfritt vann eller B) avvente målinger til det er delvis groing og en viss humusdensitet. Alternativ B gir mulighet til å dimme opp lysmengden i perioder med forhøyet humusdensitet. Det vil si ved A) bør det legges til en faktor på f.eks. 1,5 for å fange opp forhold nevnt ved B.

1 qmol/m2/s tilsvarer ca. 20 lux og 0.01 qmol/m2/s tilsvarer ca. 2 lux. En tommelfinger regel vi har fulgt er minimum 5 lux i bunn av kar, men vi dimensjonerer for ca. 35 lux for å fange opp tap ved biologisk massedensitet og tap av refleksjon ved økt humus densitet.

UV-A og UV-B

Vårt nye, og verdens første vekstlys med både UV-A og UV-B stråler, kan individuelt dimmes via Dali (separate drivere). Dette tilleggslyset har en biologisk rensende effekt (UV-stråler) som er positivt. UV-Lyset har et purpuraktig lysskjær. Postsmolten vil, i sin vandring rundt i bassenget, passere disse «solstrålene» og oppleve virkelig dagslys.

Nødvendige programmeringer er kundens ansvar. Driver, fortrinnsvis med 0-10V dimming, leveres etter ønske med armaturen. Ved dimming blir intensiteten i fargetemperaturen opplevd variert (reseptorens følsomhet) og en biologisk funksjon trer i kraft (serotonin vs melatonin). Fiskens preferanse er dagslyset som er fullspektret. Kunstig belysning som skal imitere et reelt dagslys (solen skinner) kan med fordel suppleres med dimbare UV-A- og UV-B stråler for å gi reseptorene en virkelighetssansing (tilleggsutstyr).

Lysmengde

Plassering

Bruk av slike lys er kundens eget ansvar og må sees i sammenheng med vannets renhet, karets renhet og biologisk massedensitet. Lyskilder plasseres normalt med lysstråling vertikalt, dog med avvik for valg av linser, reflektorer og justerbare moduler. Viktigste mål for røkter må være å etterligne dagslyset som er ekstremt jevnt uten skygge. Optimalisert lyssetting og lysstyring reduseres skygger som kan gi avvik i vekst og dermed reduseres behov for vekstsortering av fisk. Positiv effekt er mindre stress og bedre fiskevelferd.

I tillegg bør det tillegges vekt på at armaturer er rengjøringsvennlige (hygienisk krav) slik at smuss fra fôrstøv blandet med varmestråling og relativ luftfuktighet lett kan vaskes/spyles bort med jevne mellomrom.

Plassering av armaturer bestemmes via lysberegninger. Lyskilder plassert på gangbaner over karene kan innebære risiko for vibrasjoner som kan forstyrre fisken. Ved usikkerhet anbefales bruk av løpekatter montert under gitterdragers undergurt, eller wire-nedhengt med mulighet til å fiske inn armaturen i periode med produksjonsskift og hovedrengjøring av kar.

Koordinert styring av vekstlys og produksjonshallens grunnbelysning/arbeidslys justeres av entreprenør for automatikk. Bruk av lystette gardiner kan i noen tilfeller være gunstig for å redusere lystransmisjon (lyssmitte) mellom individuelle kar.

Postsmoltens biomasse stenger naturligvis noe for lysspredning og dets mer masse, jo mer stengsel blir det. Dog skal man ikke undervurdere effekten av

lysskimmer (refleks) fra fiskens sølvaktige skinn. Fisken er også nærmest i konstant bevegelse i sirkel og både høyt og lavt i bassenget. Dermed blir de alle eksponert for en viss menge lux gjennom denne aktiviteten.

Det som er mer bekymringsfullt er om lysfordelingen blir for ujevn og som vil kunne påføre uønsket behov for flere sorteringsøkter, som vil skape stress (les redusert fiskevelferd).
Dess jevnere og likt dagslyset man konstruerer overflatelyset, dess bedre vekstvilkår etableres.

En annen faktor er ved bruk av tradisjonelle undervannslys, som har en høy overflatetemperatur på selve lyskilden, at de i mindre grad kan påføre postsmolten sårskader når de støter borti.

Hvorfor velge Ecoteknologi?

Vi har klare verdier og normative retningslinjer. Vår logo og firmanavn gjenspeiler disse normene, og hver av dem står grunnfast alene.

Våre produkter og løsninger vil også tilfredstille EU's taksonomiplatform til bærekraftig grønn finansiering.

Økologi

Våre produkter skal ikke gjøre skade på organismer eller miljøet.

Fornybar Energi

Vi skal omgå produkter som, så langt som mulig: gjenbruk, konvertering av energi fra naturen, bruke så lite energi som mulig som gir overskudd til andre som trenger det.

Design

Våre produkter skal ha attraktivt design, jobbe optimalt, være rettidig og skape en balanse mellom tidligere og ny teknologi.

Økonomi

Våre produkter og tjenester skal gi både kunde og miljø økonomisk gevinst.

Miljøvennlig

Våre produkter vil ikke forurense, men skape pluss for både naturen og for de som investerer i dem. Dette gjelder også EUs taksonomi retningslinjer.

Ergonomi

Våre produkter skal være lette og enkle å håndtere, enkle og tidsbesparende å installere, lett å vedlikeholde.

Våre referanser

I listen under finner du noen av våre fornøyde kunder.

Fremtiden er fornybar

Både vi, og verden for øvrig, har fokus på fremtidsrettede løsninger som er gjenbrukbare. Vi vil bidra til et godt økologisk bærekraftig samfunn hvor alle kjente hensyn til våre felles og private omgivelser tas med i betraktning.