Hvorfor Lease?

Leasing vil i de fleste tilfeller være en mer lønnsom finansieringsform enn lån.

Velger du leie vil hele leiebeløpet være fradragsberettiget mot selskapsskatt. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen være styrt av objektets avskrivningssatser.

Ønsker du å ta nytte av de mange fordelene med LED, men unngå de store investeringskostnadene?

Med leasingavtale fra vår finansieringspartner har du Kr 0,- investeringskostnad.

LED prosjektet betaler seg selv med vår finansieringsmodell

Tilbakebetalingstiden og besparelsen vil i de fleste tilfeller ofte være høyere enn leiebeløpet pr. måned. Dette betyr en netto fortjeneste fra første dag, og 100 % besparelse ved «endt leieperiode».

Utgifter som installasjon, og andre kostnader finansieres for å minimere “up-front kostnader”.

Når leasingperioden er over, har du tre muligheter:

Levere tilbake utstyret i sin helhet
Kjøpe ut utstyret til gunstig pris
Fortsette leien, vanligvis til en sterkt redusert pris
I samarbeid med vår finansieringspartner kan vi tilby en komplett løsning.

Økt Kontantstrøm

Frigjør driftskapital som benyttes til andre formål og som gir høyere avkasting.

Betal heller ut utbytte eller gjør avsetninger til trangere tider fremfor å bruke opp egenkapital på teknologi som ikke er “kjerne” for bedriften.

Finansiell spredning

For eksempel at bedrifter bør unngå å ha all finansiering hos en og samme bank (ref. ha alle eggene i en kurv). Da vil kreditt og likviditet ofte bli “strammet inn” på et lavere nivå/tidligere tidspunkt enn hva bedriften er tjent med.

MVA

Ingen forskuttering av merverdiavgift.

Alternative finansiering

Bevarer dine eksisterende kredittrammer. Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerhet. Kun sikkerhet i driftsutstyret.

Bedre forholdstall i balansen da driftsutstyret ikke aktiveres i balansen.

Forutsigbarhet

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid.

Hvorfor velge Ecoteknologi?

Vi har klare verdier og normative retningslinjer. Vår logo og firmanavn gjenspeiler disse normene, og hver av dem står grunnfast alene.

Våre produkter og løsninger vil også tilfredstille EU's taksonomiplatform til bærekraftig grønn finansiering.

Økologi

Våre produkter skal ikke gjøre skade på organismer eller miljøet.

Fornybar Energi

Vi skal omgå produkter som, så langt som mulig: gjenbruk, konvertering av energi fra naturen, bruke så lite energi som mulig som gir overskudd til andre som trenger det.

Design

Våre produkter skal ha attraktivt design, jobbe optimalt, være rettidig og skape en balanse mellom tidligere og ny teknologi.

Økonomi

Våre produkter og tjenester skal gi både kunde og miljø økonomisk gevinst.

Miljøvennlig

Våre produkter vil ikke forurense, men skape pluss for både naturen og for de som investerer i dem. Dette gjelder også EUs taksonomi retningslinjer.

Ergonomi

Våre produkter skal være lette og enkle å håndtere, enkle og tidsbesparende å installere, lett å vedlikeholde.

Våre referanser

I listen under finner du noen av våre fornøyde kunder.

Fremtiden er fornybar

Både vi, og verden for øvrig, har fokus på fremtidsrettede løsninger som er gjenbrukbare. Vi vil bidra til et godt økologisk bærekraftig samfunn hvor alle kjente hensyn til våre felles og private omgivelser tas med i betraktning.