Der lysarmaturene ikke dominerer, men hvor lyset florerer. LED avansert lysteknologi med dimmemuligheter.
Nøyaktig tilpassing i forhold til brukers behov.