top of page

SOLENERGI

ECOTEKNOLOGI – BÆREKRAFTIG SOLENERGI

Ecoteknologi ønsker å forme en grønnere fremtid gjennom bærekraftige produkter og tjenester. Vi setter standarden for innovasjon ved å benytte den beste teknologien på markedet. 

Solenergi tilbyr en alternativ tilnærming for uavhengig kraftforsyning ved å fange opp solstråler og omdanne det til elektrisitet. Dette danner grunnlaget for fremtidige energiproduksjoner som minimerer karbonavtrykket og beveger oss mot en mer ressurseffektiv fremtid. 

Ecoteknologi forplikter seg å levere høyeffektive og pålitelige solenergiprodukter som passer til ulike behov og bruksområder. Vi er oppdatert på de nyeste fremskrittene innen solcelleteknologi slik at våre produkter representerer toppen av bransjestand innen solenergi. Enten det er store, komplekse installasjoner innen næring og industri eller mindre solcelleintegreringer for privatmarkedet, har vi løsningene som møter dine behov. 
 

En rad med solcelle panel i solskinn.
SOLCELLEPANEL FRA ECOTEKNOLOGI – KVALITET I ALLE LED

Ecoteknologi’s brede sortiment av solcellepanel gir et variert utvalg, tilpasset forskjellige bruksområder og applikasjoner innen solcelleinstallasjon. Teknologisk utvikling og sømløst design gjør at våre solcellepanel integreres estetisk med byggetekniske konstruksjoner i tråd med arkitektoniske preferanser. Gjennom partnerskap med verdensledende aktører innen solkraft er vi trygge på at Ecotecnologi kan imøtekomme dine forventninger og behov.  

Solcellepanel liggende på et tak.

Skyggetoleranse

N-type solcellepanel har bedre toleranse for skyggeutsatte. Hvis deler av solcellepanelet er skyggelagt, påvirkes ikke den resterende delen like mye som ved P-type solcellepanel og kan opprettholde høyere effektivitet. 

Ytelse over tid

N-type solcellepanel er mindre sårbar for oksidasjon sammenlignet med P-type solcellepanel. Dette er viktig for panelets egenskap til å opprettholde ytelsen over tid, dette kommer frem i panelets ytelsesgaranti fra produsent.   

Termisk Stabilitet
N-type solcellepanel er mer termisk stabil enn P-type solcellepanel. Dette kan være viktig for solcellepaneler som utsettes for varierende temperaturforhold.

Kostnader
N-type solcellepanel kan være mer kostbar enn P-type solcellepanel grunnet høyere produksjonskostnader og produktegenskaper. 

FORDELER OG ULEMPER

Halvleder Teknologi

Et solcellepanel, også kjent som en solcellemodul, er en enhet som konverterer sollys direkte til elektrisitet ved hjelp av fotovoltaisk teknologi. Hovedkomponenten i et solcellepanel er solceller, som er laget av halvledermaterialer, vanligvis silisium.
 

N-type betyr at silisiumet er negativt «dopet», halvledermaterialet har fått tilført et overskudd av elektroner for å få negativ polaritet. 

P-type betyr at silisiumet er positivt «dopet», halvledermaterialet har et underskudd av elektroner for å oppnå positiv polaritet.

Hver solcelle har en PN-overgang, som er en sammenkobling av N-type silisium og P-type silisium. Denne overgangen skaper et elektrisk felt når sollys treffer solcellene, og danner grunnlaget for fotovoltaisk effekt - omforming av sollys til elektrisitet. 

N-type og P-type

Hva er forskjellen mellom N-type og P-type solcellepanel?

 

Hovedforskjellen baserer seg på kontrasten i størrelsesforholdet mellom N-type og P-type silisiumet.

 

Hvis sammenkoblingens størrelse har mer N-type silisium enn P-type silisium, da er solcellepanelet N-type.

 

Hvis sammenkoblingens størrelse har mer P-type silisium enn N-type silisium, da er solcellepanelet P-type.

FREMTIDSRETTET TEKNOLOGIUTVIKLING

Ecoteknologi er engasjert i å levere det nyeste, mest effektive og kostnadsbesparende innen solcelleteknologi for å kunne tilby innovative produkter som er tilpasset dine behov.   

Fleksible Solcellepanel

Fleksible solcellepaneler, en nyskapende variant av solcellepanel som representerer et skritt mot økt tilpasningsdyktighet og allsidighet. Disse panelene gir en alternativ tilnærming til solenergi, og deres fleksibilitet åpner døren for installasjoner på steder som tidligere var utilgjengelige.

Med et fleksibelt design, er denne type solcellepanel tilpasset ulike applikasjoner med ujevne overflater, ideelle for integrasjon på utfordrende byggetekniske konstruksjoner og mobile fartøy. Dens evne til å tilpasse seg formen på installasjonsstedet gir en høy grad av kreativ frihet for design og utforming.

Fleksible solcellepaneler har betydelig lavere vekt en tradisjonelle solcellepanel, noe som kan gjøre dem enklere i transport, installasjon og mer egnet for områder hvor vektkapasitet, plass og utforming er viktige faktorer ved implementering av solcelleinstallasjon. 

CELLE TEKNOLOGI

½-Cut og 1/3-Cut

Cut-Teknologi er en effektiv tilnærming i utforming av cellestrukturen for å redusere interne strømtap og optimalisere energiutnyttelsen. 
 

Ved ½-Cut Teknologi deles cellene i halvparten langs den lengste aksen. Dette betyr at hver celle blir delt i to, og strømmen som genereres i hver del blir samlet hver for seg. 
 

1/3-Cut Teknologi vil på samme måte dele cellene i tre like størrelser langs den lengste aksen. 
 

Ved å dele solcellen på denne måten, kan man bedre håndtere strømmen som genereres, spesielt under forhold med delvis skygge eller andre utfordrende lysforhold.

TOPCon

TOPCON-teknologi optimaliserer kontakten i cellestrukturen for å oppnå bedre ytelse og effektivitet. Dette gjøres ved å påføre et tynt lag av «oksidlager» på baksiden av cellene, fungerer som en isolator og reduserer tapet av ladningsbærere. Formålet er å øke effektivitet ved å lage konverteringsprosessen fra sollys til strøm enklere. 

MEKANISK OPTIMALISERING

SunTracker

SunTracker er ikke en teknologi eller et design som er integrert i et spesifikt solcellepanel. SunTracker er en mekanisk enhet som i kombinasjon med solcellepanel, automatisk tilpasser seg solens posisjon for å optimalisere eksponering av sollys. 
Dette gjøres ved å justere solcellepanelets eksponeringsfront langs en, eller to akser for å kunne energiproduksjon og effektivitet. 

DESIGN OG UTFORMING

IBC 

IBC-teknologi tar i bruk integrering av «cellestrenger», og flytter dem på baksiden av solcellepanelet. Disse tynne strengene som brukes for å samle og transportere den produserte elektrisiteten i et solcellepanel. Ved å ta i bruk en slik struktur gjør at designet får et «jevnere» utseende på forsiden av panelet, samtidig som områder som tidligere var skyggelagt av «cellestrenger» nå reduseres ved å plassere disse på baksiden. Dette gir en optimalisering av tilgjengelig sollys og øker konverteringen av sollys til elektrisitet.  

MBB

MBB-utforming som står for «Multiple BusBar» er en nyskapende tilnærming i designet av solcellepaneler. I forhold til tradisjonell utforming med tykke «BusBar» som er føringsveier, eller ledningsbaner som fører strømmen vekk fra solcellene, bruker MBB-utforming flere tynne metalliske «BusBar». 
 

Dette forbedrer den elektriske overføringsevnen og reduserer motstanden i cellestrukturen. Ved å bruke flere tynne «BusBar» distribueres strømmen jevnere over solcelleflaten, noe som reduserer tapet av strøm og øker effektiviteten. Denne tilnærmingen reduserer også skyggeområder i kontrast med tradisjonelle tykkere «BusBar». 

FullScreen

FullScreen-utforming skiller seg ut ved å fokusere på utformingen av solcellepanel ved å minimere den ytre rammen og øke utnyttelse av frontsiden. Dette gir solcellepanel med FullScreen utforming en form for «selvrensende» egenskaper ved at rammen ikke lenger er et oppsamlingspunkt for skitt og smuss som minimerer tilgjengelig sollyskapasitet. Konseptet reduserer støvansamling på solcellepanel for å opprettholde høy effektivitet og utnyttelsesgrad, samt minimerer vedlikehold over tid. 

Bifacial

Bifacial-utforming tar i bruk en revolusjonerende tilnærming i design og oppbygging som øke dens evne til å genere elektrisitet fra sollys. Til kontrast fra tradisjonelle solcellepanel som generer elektrisitet på forsiden av et panel, kan solcellepanel som er Bifacial generere strøm fra sollys som treffer front, - og bakside. 
 

Sollys kan reflekteres av ulike overflater, som vann, snø, sand, og til og med bygninger eller andre strukturer. Denne refleksjonen av sollyset skaper et fenomen som kalles diffus refleksjon.
 

Med en transparent bakside kan solcellepanelet absorbere sollys som blir reflektert fra andre overflater og konvertere dette til elektrisitet. Dette kan ved mange applikasjoner være mer kostnyttig en integrering av solcellepanel uten denne egenskapen, hvor ideelle forhold kan øke energiproduksjonen mer enn kostnadsverdien for installert kW/m2. 

Du finner oss her

Adresse
ECOTEKnologi AS,
Spelhaugen 15
NO-5147 Fyllingsdalen, Bergen

ORG NR
917 617 333

Tradisjonelle Solcellepanel
Tradisjonelle solcellepanel, også kalt monokrystallinske solcellepanel er den mest velprøvde og fundamentale typen solcellepanel i reisen mot fornybar solenergi. Med sin robuste oppbygging har tradisjonelle solcellepanel etablert seg som standarden for effektivitet og lang levetid.

Monokrystallinske solcellepaneler er bygget med en ensartet krystallstruktur, omgitt av en solid ramme av glass og bakplate. Dette designet gir den beste forutsetningen for høy effektivitet og utnyttelse i transformering av sollys til energi. Den ensartede krystallstrukturen forbedrer elektronbevegelsen, noe som gir pålitelig ytelse over tid.

Tradisjonelle solcellepaneler er ideelle for en rekke applikasjoner, fra boliginstallasjoner til større bygningsmasser innen næring og industri. Med et bredt utvalg av festesystemer for tradisjonelle solcellepaneler, kan de sømløst integreres i ulike strukturer, inkludert tak, fasader og frittstående bakkeanlegg. Dette gjør dem enkle å installere, samtidig som de gir en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for å møte energibehovet i varierte miljøer. Uansett størrelsen på prosjektet gir tradisjonelle solcellepaneler pålitelig energiproduksjon og bidrar til en grønnere fremtid.

PERC

PERC-teknologi legger til et ekstra «lag» på baksiden av cellestrukturen i utformingen av solcellepanel med PERC. Denne innovative teknologien gjør øker refleksjonsverdien for bedre å fange opp og holde på sollys. Dette gjør at solcellepanel med PERC-teknologi kan utnytte solenergi mer effektivt. 

SHJ og HJT 

SHJ-teknologi og HJT-teknologi er begge basert på et prinsipp som kalles «hetrojunksjon». Denne avanserte teknologien implementeres i SHJ-teknologi ved å legge til et tynt lag av silisium på forsiden og baksiden av cellene, mens i HJT-teknologi legges det bare på forsiden av cellene. Dette bidrar til å redusere rekombinasjon av ladningsbærere for å optimalisere effektiviteten til solcellene og forbedre elektronoverføringen. 

bottom of page