Nyhet

Veien til velfungerende og økonomisk LED lysteknisk løsning med hjelp fra ECOTEKnologi AS.

Hvem er ECOTEKnologi AS?

Vi er et team som gjør våre samarbeidspartnere enda bedre i det de holder på med.

Industribelysning?

Vi bistår med gode tekniske løsninger som er økonomiske både i drift og som investering. Mange har allerede fått lønnsom bistand fra oss helt fra planleggingsstadiet til ferdig montert driftssikkert LED lys. I forkant av et pristilbud tilbyr vi gratis å lysberegne ditt bygg-verksted-lagerhall-kjølerom-hva som helst industrielt for at du skal få et optimalt tilbud og et funksjonelt lysteknisk resultat. Tett oppfølging har gitt oss mange fornøyde kunder.

Nytt: Vi kan også bistå med Leasingavtale slik at investeringen ikke trekker ned på likviditeten, men frigjør kapital til annen investering.

Settefisk anlegg?

Vi har mye akkumulert kunnskap basert på mange visitter til Settefiskanlegg hvor vi lytter til røkteren og de utfordringer som må løses. Sammen med røkteren hjelper vi til med å skape optimale Vekstlys løsninger. Vi skreddersyr lysløsninger til små og store Vekstkar, gjennomstrømningsanlegg og RAS anlegg. Vi ser fremover og tenker konstant på hvordan vi kan forbedre produktene, tilpasse de i forhold til den raske utviklingen som skjer i bransjen og ikke minst gjøre de enda mer økonomisk vinnende for våre samarbeidspartnere. Vi vet at gode vekstvilkår og god velferd for settefisk gir bedre høsting og styrket økonomi. I samarbeid med Ahlsell AS, avd. Havbruk har vi service innstilte personer over hele Norge tilgjengelig til enhver tid. Spør oss gjerne for referanser.

Nytt: Vi kan også bistå med Leasingavtale slik at investeringen ikke trekker ned på likviditeten, men frigjør kapital til annen investering.

Urban design?

Vi er heltent på Urban Design og ønsker å bidra med smarte- og funksjonelle lystekniske løsninger hvor design er en viktig faktor. Vi kan bruke av våre egne LED moduler og bygge grensesprengende design i samarbeid med arkitekter slik at utendørs belysning i store åpne rom/gater ikke bare er smart, men også tiltrekkende og inspirerende hvor folk møtes og vil bli sett.

Kabler og kontakter?

Vi leverer smarte kabler, T-skjøter og løse kontakter tilpasset ditt anlegg der hvor det det er praktisk. EP- eller RST systemet (IP67) åpner for egeninnsats og sikrer at forskriftsmessige krav tilfredsstilles på en trygg måte. Ønsker dere kabelsystem med mindre krav til IP hjelper vi med det også. Vi leverer Garo eller DV fordelingsskap med eget uttak for EP- eller RST med egen lysbryter til LED lyset integrert der det er ønskelig. En smart og besparende måte å installere LED lys i ditt anlegg, lager eller verksted.

Alternativ energi?

Vi har gjennom flere år bakgrunn med å tilpasse små solcelleanlegg for egenproduksjon av solenergi. I takt med utviklingen og de etter hvert meget gunstige priser for solcelle teknologi er vi klare til å hjelpe dere som tenker miljøbesparelse og egenvinning av energi. Vi tilbyr å gjøre det enkelt med optimal besparelse sett i et overordnet perspektiv. Denne, sammen med annen avansert alternative energiløsninger, gror raskt i Norge så vel som i Europa. Det skal ikke store anlegget til for å produsere tusenvis av kilowatt-timer som enten benyttes selv eller sendes ut på nettet som plusskunde, eller en kombinasjon av disse. Spør oss for løsninger.