top of page

Belysning

ECOTEKNOLOGI – 
LEDENDE AKTØR AV SPORTSBELYSNING

Ecoteknologi har utvidet sin ekspertise ved å fokusere på spesialdesignet belysning som oppfyller de unike behovene til idrettsarenaer, treningsfasiliteter og andre sportsrelaterte bygg.

 

Vår sportsbelysning er skapt for å optimalisere belysningen for både idrettsutøvere og tilskuere, med formål om å forbedre ytelsen, sikkerheten og den totale opplevelsen. Vi forstår viktigheten av riktig belysning i idrettsmiljøer, og derfor forplikter vi oss til å levere toppmoderne produkter som oppfyller de høyeste standardene innenfor bransjen.

Ecoteknologi sin ekspertise innenfor teknologiske fremskritt sikrer at våre produkter representerer det ypperste innen sportsbelysning. Enten det gjelder store idrettsarenaer, komplekse treningsfasiliteter eller mindre sportssteder, har vi skreddersydde løsninger som imøtekommer dine spesifikke krav.

Vårt engasjement for innovasjon og kvalitet gjør oss til det naturlige valget for de som søker eksepsjonell sportsbelysning.
 

VIKTIGE PUNKTER VED SPORTSBELYSNING

Lyskvalitet og jevnhet

Høy kvalitet på lys betyr optimale lysforhold for tilskuere og idrettsutøvere. Lyskvaliteten setter standarden for den visuelle opplevelsen og idrettsprestasjoner. Jevn belysning over hele området er viktig for å minimere skygger og skape en sammenhengende og komfortabel atmosfære.
 

Fargenøyaktighet

Riktig fargegjengivelse sikrer at idrettsutøvere og tilskuere ser objekter og detaljer med høy grad av nøyaktighet, noe som er spesielt viktig der små detaljer kan ha stor betydning.

Dynamisk styring og tilpasning

Evnen til å tilpasse lysnivået i henhold til idretten eller aktiviteten som foregår, gir fleksibilitet og bidrar til å optimalisere energieffektiviteten.

Energieffektivitet

Bruk av LED-lys og avanserte styringssystemer bidrar til å minimere energiforbruket, redusere driftskostnadene og forbedre den generelle miljøpåvirkningen.

Holdbarhet og Vedlikehold

Robuste materialer og solid konstruksjon sikrer at sportsbelysningen tåler værforhold og påkjenninger fra idrettsaktiviteter

Enkel tilgang for vedlikehold og utskiftning av lyskilder bidrar til å minimere nedetid og sikre kontinuerlig optimal belysning.

Sikkerhet og Samsvar

Sportsbelysningen må oppfylle sikkerhetsstandarder og regelverk for å skape trygge forhold for utøvere og tilskuere, samt sikre samsvar med lokale forskrifter.

Blendingskontroll

Effektiv blendingskontroll reduserer distraksjoner og sikrer at deltakerne og tilskuerne har god sikt, spesielt når belysningen endres under arrangementer og idrettsaktiviteter.

Integrert styringssystem

Smarte styringssystemer tillater fjernovervåking, diagnostikk og tilpasning, noe som muliggjør optimalisering av belysningsforholdene i sanntid og gir betydelig energibesparelse.

Fleksibilitet for ulike idretter

Tilpasningsdyktig design gir mulighet for å tilpasse belysningen til forskjellige idretter og aktiviteter, og gir optimaliserte forhold for ulike arrangement og idrettsaktiviteter.

Miljøpåvirkning

Redusert lysforurensning bidrar til å bevare nattens mørke og minimere uønskede effekter på det omkringliggende miljøet, samtidig som sportsarenaen får nødvendig belysning.

HAVBRUK

ECOTEKNOLOGI – VEKSTLYS FOR FISKEOPPRETT

Ecoteknologi er en ledende aktør av belysning for fiskeoppdrett med ekspertise på spesialdesignet vekstlys, skapt for å fremme optimale forhold i havbruksmiljøer. Vår dedikasjon til bærekraft og innovasjon gjenspeiles i utviklingen av avanserte vekstlysprodukter som møter spesifikke behov innen fiskeoppdrett.

Vekstlys for havbruk spiller en avgjørende rolle ved å benytte kunstig lys for å fremme vekst og trivsel hos oppdrettsfisken. Vi forstår betydningen av lys i reguleringen av fiskebiologi. Vårt fokus er å levere løsninger som positivt påvirker fiskens trivsel, reproduksjon, vekst og immunforsvar.

Ecoteknologis vekstlys for havbruk er utviklet med formål om å skape optimale vekstforhold samtidig som det opprettholder bærekraftige prinsipper. Våre produkter representerer det ypperste innen teknologiske fremskritt, og vi forplikter oss til å levere skreddersydde, høykvalitets løsninger for ulike anlegg innen havbruksnæringen.

Vårt engasjement for innovasjon og kvalitet gjør oss til det naturlige valget for de som søker eksepsjonell vekstlys løsninger, med fokus på en bærekraftig fremtid for fiskeoppdrett.
 

VIKTIGE PUNKTER VED VEKSTLYS FOR FISKEOPPDRETT

Lysintensitet og Spektrum

Lysintensiteten bør være tilpasningsdyktig gjennom forskjellige stadier av fiskenes livssyklus. Et optimalt spektrum, inkludert blått og rødt lys, noe som støtter fotosyntese hos alger og plankton. 

Dag- og natt syklus

Å simulere naturlige døgnrytmer er avgjørende for fiskens trivsel. Dette kan inkludere gradvis endring i lysintensitet og fargetemperatur i løpet av dagen og natten for å etterligne naturlige lysforhold.

Regulering og Tilpasningsevne

Evnen til å tilpasse lysforholdene etter behov er kritisk for å imøtekomme de skiftende kravene i forskjellige stadier av oppdrettsfiskens livssyklus. Dette kan inkludere tilpasning av lysintensitet, spektrum og varighet.

Fargegjengivelse

Korrekt fargegjengivelse er viktig for å støtte fiskens naturlige atferd og visuelle oppfatning. Dette kan påvirke fôringsatferd og samspill med artsfrender.

Energieffektivitet

Bruk av LED- eller annen energieffektiv belysning og smarte styringssystemer bidrar til å minimere energiforbruket og dermed driftskostnadene, samtidig som det reduserer den miljømessige påvirkningen.

Holdbarhet og Vanntetthet

Vekstlys må være konstruert med materialer som tåler eksponering for fuktighet og saltvann. Vanntette og holdbare materialer sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.

Integrerte styringssystemer

Smarte styringssystemer gir mulighet for fjernovervåking og justering av lysforholdene. Dette gir oppdrettsanlegg muligheten til å tilpasse seg endringer i miljøet og fiskenes behov i sanntid.

Miljøpåvirkning

Reduksjon av lysforurensning er viktig for å minimere påvirkningen på det naturlige miljøet rundt oppdrettsanlegget. Dette kan oppnås gjennom riktig plassering av lyskilder og bruk av skjerming.

Overholdelse av regelverk

Vekstlys for havbruk må overholde lokale og internasjonale regelverk og standarder for å sikre både fiskevelferd og miljøhensyn. Dette inkluderer kanskje krav om lysstyrke, spektrum og lysregimer.

VIKTIGE PUNKTER VED VEKSTLYS FOR FISKEOPPDRETT

Lysintensitet og Spektrum

Lysintensiteten bør være tilpasningsdyktig gjennom forskjellige stadier av fiskenes livssyklus. Et optimalt spektrum, inkludert blått og rødt lys, noe som støtter fotosyntese hos alger og plankton. 

Dag- og natt syklus

Å simulere naturlige døgnrytmer er avgjørende for fiskens trivsel. Dette kan inkludere gradvis endring i lysintensitet og fargetemperatur i løpet av dagen og natten for å etterligne naturlige lysforhold.

Regulering og Tilpasningsevne

Evnen til å tilpasse lysforholdene etter behov er kritisk for å imøtekomme de skiftende kravene i forskjellige stadier av oppdrettsfiskens livssyklus. Dette kan inkludere tilpasning av lysintensitet, spektrum og varighet.

Fargegjengivelse

Korrekt fargegjengivelse er viktig for å støtte fiskens naturlige atferd og visuelle oppfatning. Dette kan påvirke fôringsatferd og samspill med artsfrender.

Energieffektivitet

Bruk av LED- eller annen energieffektiv belysning og smarte styringssystemer bidrar til å minimere energiforbruket og dermed driftskostnadene, samtidig som det reduserer den miljømessige påvirkningen.

Holdbarhet og Vanntetthet

Vekstlys må være konstruert med materialer som tåler eksponering for fuktighet og saltvann. Vanntette og holdbare materialer sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.

Integrerte styringssystemer

Smarte styringssystemer gir mulighet for fjernovervåking og justering av lysforholdene. Dette gir oppdrettsanlegg muligheten til å tilpasse seg endringer i miljøet og fiskenes behov i sanntid.

Miljøpåvirkning

Reduksjon av lysforurensning er viktig for å minimere påvirkningen på det naturlige miljøet rundt oppdrettsanlegget. Dette kan oppnås gjennom riktig plassering av lyskilder og bruk av skjerming.

Overholdelse av regelverk

Vekstlys for havbruk må overholde lokale og internasjonale regelverk og standarder for å sikre både fiskevelferd og miljøhensyn. Dette inkluderer kanskje krav om lysstyrke, spektrum og lysregimer.

VIKTIGE PUNKTER VED VEKSTLYS FOR FISKEOPPDRETT

Lysintensitet

Avhengig av hallens aktiviteter, kan lysintensiteten variere. For detaljerte oppgaver som montering eller kvalitetskontroll kan høy lysintensitet være nødvendig, mens lavere intensitet kan være akseptabelt for generelle lager operasjoner.

Lysfordeling og jevnhet

Jevn fordeling av lys er essensielt for å unngå skygger og skape et behagelig og produktivt arbeidsmiljø. Dette oppnås vanligvis ved riktig plassering og konfigurering av lysarmaturer.

Fargetemperatur

Fargetemperaturen må tilpasses hallens formål. En varm fargetemperatur (rundt 3000K) kan skape en behagelig atmosfære, mens en kjøligere temperatur (5000K og høyere) kan forbedre fargesyn og øke oppmerksomheten.

Fleksibilitet og dimming

Fleksibilitet i lyskontroll gir ansatte muligheten til å tilpasse belysningen etter behov. Dimming kan være spesielt nyttig når forskjellige aktiviteter krever ulike nivåer av lys.

Blendingskontroll

Bruk av skjerming og riktig plassering av lysarmaturer bidrar til å minimere blending, noe som er viktig for å unngå ubehag og sikre klare synsforhold.

Holdbarhet og robusthet

Belysningsarmaturer i systemhaller må være konstruert for å tåle tøffe forhold som støv, fuktighet og vibrasjoner. Robuste materialer og tetninger er avgjørende for pålitelig ytelse.

Energieffektivitet

Bruk av LED-teknologi og avanserte styringssystemer reduserer energiforbruket og driftskostnadene. Sensorer kan også aktivere eller deaktivere belysningen basert på behov, ytterligere forbedre energieffektiviteten.

Integrering av smarte teknologier

Bevegelsessensorer kan detektere aktivitet og utløse belysningen, mens fjernstyring gir enkel tilgang til å justere lysnivåer, spesielt i store systemhaller med komplekse layouter.

Anpasset design og installasjon

En skreddersydd tilnærming sikrer at belysningen er optimalisert for hallens unike layout og formål, og at armaturene er riktig plassert for å minimere skygger.

Miljøpåvirkning

Redusert lysforurensning bidrar til å beskytte det omkringliggende miljøet. Valg av miljøvennlige materialer og energieffektiv teknologi støtter bærekraftige prinsipper.

SYSTEMHALLER

ECOTEKNOLOGI – AVANSERT BELYSNING FOR SYSTEMHALLER

Ecoteknologi levere førsteklasses belysningsløsninger skapt for å møte behovene til systemhaller, lagerhaller og verkstedshaller. Vi setter standarden for innovasjon ved å implementere ledende teknologier på markedet. Vi er dedikert til kvalitet og bærekraftige løsninger som reflekteres i vårt førsteklasses sortiment av belysningsanlegg og produkter som sikrer optimal synlighet, trygghet og brukervennlighet for personell og forbrukerne.  

Belysningsanlegg i systemhaller spiller en sentral rolle i å skape gode arbeidsforhold. Dette kan inkludere ulike typer LED-lysarmaturer og skreddersydde løsninger tilpasset kravene innen ulike typer lagerdrift og varierte miljøforhold. Ecoteknologi gjennomfører grundige forhåndsanalyser av lysjevnhet, lysstyrke, antirefleks, og fargetemperatur for å sikre at belysningen tilfredsstiller gjeldende normer, inkludert lyskulturen.

Våre avanserte belysningsprodukter representerer det nyeste innen belysningsteknologi, og vi er forpliktet til å levere pålitelige løsninger som møter de høyeste bransjestandardene. Med fokus på kvalitet, innovasjon og brukertilpasning leverer Ecoteknologi belysningsløsninger som er skreddersydd for systemhaller og deres unike miljøer. 

Du finner oss her

Adresse
ECOTEKnologi AS,
Spelhaugen 15
NO-5147 Fyllingsdalen, Bergen

ORG NR
917 617 333

bottom of page