top of page
To menn ser på et ark papir.
Prosjektering

Prosjektering hos Ecoteknologi er en strukturert form for planlegging av et prosjekt og er fundamentet til en vellykket implementering av bærekraftige løsninger

Prosjektledelse

Prosjektledelse hos Ecoteknologi representerer en helhetlig praksis for styring og ledelse gjennom hele prosjektets livssyklus – fra idé til ferdigstillelse

Installasjon

Installasjon med Ecoteknologi representerer selve kjernefasen av å bringe bærekraftige visjoner til liv, vi setter standarden for presisjon og kvalitet ved installering

Vedlikehold og Tilsyn

Kursopplæring hos Ecoteknologi gir en grundig innføring i solcelleteknologi og fornybar energi med en pålitelig aktør og kombinerer teori med praktiske øvelser

Kurs

Et solcellesystem krever regelmessig vedlikehold for å sikre optimal ytelse over tid. Vedlikehold og periodisk tilsyn gir deg trygghet om et velfungerende solcelleanlegg

Tjenester

Du finner oss her

Adresse
ECOTEKnologi AS,
Spelhaugen 15
NO-5147 Fyllingsdalen, Bergen

ORG NR
917 617 333

bottom of page