top of page

NEK 446:2022 – Solcellekurs med fokus 
på dokumentasjon og byggtekniske regler

Dette kurset gir en omfattende innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav. Vi besvarer vanlige elektrotekniske og byggetekniske spørsmål, inkludert temaer som jording, utjevning, jordfeilbryter, med mer. Kurset inkluderer også en gjennomgang av ulike risikovurderinger knyttet til solcelleanlegg.

Kursinnhold

Kvalifikasjonskrav

Oversikt over de nødvendige kvalifikasjonene for å jobbe med solcelleanlegg.

NEK 446:2022

Grundig gjennomgang av NEK 446-standarden og dens betydning for dokumentasjon av solcelleanlegg.

Relevante Regler/Normer

Gjennomgang av regler knyttet til feiestiger, snøfangere, risikovurdering brann, og konstruksjon.

TEK (Teknisk Forskrift)

Forståelse av TEK og hvordan den påvirker planlegging og installasjon av solcellesystemer.

Relevante Normer

Innsikt i normer som er relevante for sikker og forskriftsmessig installasjon.

MÅLGRUPPE

Kurset er ideelt for alle som ønsker å fordype seg i NEK 446 og andre dokumentasjonskrav, spesielt rettet mot:


• Prosjekterende som skal planlegge solcelleanlegg.
• Elektrikere som skal utføre installasjonen.

KURSHOLDERE:

Patrick Loe – Loe Elektro Kompetanse
Frode Lindmo – Zolw AS
 

Dette kurset gir deg den nødvendige innsikten og kompetansen for å håndtere NEK 446:2022 og andre viktige aspekter ved solcelleinstallasjoner.

Velkommen til en lærerik opplevelse ledet av erfarne bransjeeksperter.

VARIGHET:
6 timer

Du finner oss her

Adresse
ECOTEKnologi AS,
Spelhaugen 15
NO-5147 Fyllingsdalen, Bergen

ORG NR
917 617 333

bottom of page